Greške kod GPS signala

 

Faktori koji mogu dovesti do greški u GPS signalu i uticati na tačnost su sledeći:

 

- Kašnjenje zbog prolaska kroz jonosferu i stratosferu. Satelitski signal se usporava dok prolazi kroz atmosferu.  GPS sistem koristi ugrađeni model koji računa srednje kašnjenje koje dijelom popravlja grešku.

- Greške koje se javljaju zbog više putanja. Ova greška se javlja kada se GPS signal odbija od objekata ko što su zgrade (Sl. 4) ili ogromne prepreke (npr. kamenje ...) prije nego što stigne do prijemnika. Ovo povećava vrijeme puta signala, stvarajući tako grešku.

 

Slika 4. Greške u pozicioniranju GPS signala

 

- Greške u prijemu vremena. časovnik koji je ugrađen nije precizan kao atomski časovnik koji se nalazi na satelitu tako da može dovesti do veoma malih grešaka.

- Greške orbite. Poznate kao "Emhemeris" greške koje se generišu netačnim izvještajem o poziciji satelita.

- Broj vidljivih satelita. Šo više satelita GPS prijemnik može da "vidi", tačnost je veća. Zgrade, elektroenergetski objekti, ili nešto drugo može blokirati prijem signala, dovodeći do greške u pozicioniranju ili nemogućnosti da se očita trenutna pozicija. GPS uređaji najčešće neće raditi u objektima, pod vodom i ispod zemlje.

- Satelite Geometry/Shading. Ovo se odnosi na relativnu poziciju satelita u bilo kom vremenskom periodu. Idealna satelitska geometrija je kada je satelit postavljen na širokom uglu u odnosu na ostale satelite. Smanjena geometrija je rezultat postavljanja satelita u liniji ili skučenoj grupi.

- Namjerna degradacija signala. Selective Availability (SA) je namjerna degradacija signala koja je napravljena od strane Američkog ministarstva odbrane. SA je namjenjena da se neprijatelju onemogući tačnost pozicije koja je moguća kod veoma tačnih GPS signala. Američka vlada je ukinula SA u maju 2000 godine, što je veoma popravilo tačnost civilnih GPS prijemnika.