Osnove GPS-a

 

GPS (Global Positioning System) sistem za globalno pozicioniranje je baziran na satelitskom navigacionom sistemu napravljen na mreži od 24 satelita postavljenih u orbiti od strane Američkog ministarstava za odbranu. GPS je u startu bio zamišljen kao vojna aplikacija, ali osamdesetih godina, sistem je počeo da se korsti u civilne svrhe. GPS radi u svim vremenskim uslovima, svuda u svijetu, 24 sata neprekidno. Ne postoji nikakva preplata ili plaćanje za njegovo startovanje.