Princip rada GPS sistema

 

GPS sateliti kruže oko zemlje 2 puta dnevno u veoma preciznoj orbiti i šalju informacije na zemlju. GPS prijemnici uzimaju te informacije i računaju korisnikovu tačnu poziciju. Prijemnici upoređuju vrijeme kada je signal poslat sa satelita sa vremenom kada je stigao. Vremenska razlika GPS prijemniku služi da izračuna udaljenost od satelita. Kada prijemnik izmjeri daljinu od još par satelita može tačno da oderdi korisnikovu udaljenost i njegovu poziciju i da je prikaže na elektronskoj mapi na uređaju, kao što je prikazano na (Sl. 1).

 

 

Slika 1. Primjer jednog GPS uređaja i prikaz podataka sa displeja

 

GPS prijemnici moraju se zaključati na signal najmanje 3 satelita da bi izračunali 2D poziciju (latitudu i longitudu) i kretanje. Sa četiri i više satelita prijemnik je u mogućnosti da odredi 3D poziciju (latitudu, longitudu i visinu). Kada je korisnikova pozicija određena, GPS uređaj može da izračuna ostale informacije, kao što su brzina, bearing, put, dužinu puta, dužinu do određene tačke, vrijeme izlaska i zalaska sunca itd