GPS signal

 

GPS satelit šalje dva (low power) radio signala, dizajnirani kao L1 i L2. Civilni signali koriste L1 frekvenciju od 1575.42 MHz u UHF talasnoj dužini. Signal putuje talasima, što znači da prolaze kroz oblake, staklo i plastiku ali nemogu proći kroz čvrste predmete kao što su zgrade i planine.

GPS signal se sastoji od tri različita bita informacije - "pseudorandom" kod, "ephemeris data" i "almanac data".

"Pseudorandom" kod je jednostavni identifikacioni kod satelita koji šalje informaciju. Može se vidjeti na prijemniku i pokazuje, koji sateliti su trenutno u dometu i koji šalju informacije.

 "Ephemeris" signal, koji se  konstantno šalje sa svakog satelita, sadrži važne podatke o statusu satelita, trenutni datum i vrijeme. Ovaj dio signala je važan za izračunavanje tačne pozicije.

"Almanac" signal služi da GPS prijemniku da tačnu poziciju svakog satelita tokom dana. Svaki satelit šalje "almanac" signal sa porukom o svojoj orbiti kao i orbiti svakog drugog satelita.