Tačnost GPS-a

 

Današnji GPS prijemnici su ekstremno tačni, zahvaljujući njihovom paralelnom višekanalnom dizajnu. Prijemnici se brzo zaključaju na satelite kada se uključe i onda održavaju čvrsu vezu, i ako se nalaze u gradskom području sa visokim zgradama. Neki atmosferski uticaji i druge moguće greške mogu da utiču na tačnost GPS prijemnika. GPS prijemnici su tačni do par metara.

 

 

Slika 2. Prostiranje GPS signala i njegovo ispravljanje

 

Nikakva dodatna oprema nije potrebna da bi se iskoristili prednosti WAAS-a. Korisnik može dobiti još veću tačnost sa DGPS-om, koji vrši korekciju GPS signala. Američka obalska straža upotrebljava najrasprostraniji DGPS servis za korekciju signala (Sl. 2). Ovaj servis se sastoji od mreže tornjeva koji primaju GPS signal i šalju signal sa korekcijom na (beacon) prijemnike, da bi korisnik primio korektan signal mora imati i (diferential beacon) prijemnik i (beacon) antenu kao dodatak GPS uređaju.