Program je predviđen da maksimalno automatizuje evidenciju robe u veleprodaji i maloprodaji. Sve promjene koje tom prilikom nastaju, prosleđuju se u finansijski dio programa, tako da ne postoji dupli unos podataka.

Možete posjedovati neograničen broj magacina i prodavnica. Svaki magacin može voditi robu po veleprodajnim cijenama. Prilikom prijema robe izrađuje se kalkulacija.

Otpremnica se vezuje za račun ili za maloprodajnu kalkulaciju. U momentu fakturisanja možete korigovati prodajnu cenu što će automatski nivelisati samo izdatu količinu. Račun možete generisati i iz već postojeće profakture, tako da nećene morati da unosite ponovo stavke dokumenta.

Svaki dokument se detaljno pamti i može se uvek ponovo pregledati ili odštampati. Faktura, otpremnica ili prijemnica mogu se ponovo pogledati i odštampati.

Program sadrži sve neophodne finansijske i količinske izveštaje o promjenama u magacinima i prodavnicama. Lager liste možete pretraživati na veliki broj načina. Takođe, možete ih štampati pri čemu možete odabrati jedan od ponudenih načina. Za slučaj da imate veliki broj magacina ili prodavnica, dobro će Vam doći pregled raspoređenosti artikala po magacinu ili prodavnici.

Iz programa se vodi i štampa knjiga ulaznih faktura (KUF), knjiga izlaznih faktura (KIF), trgovačka knjiga (TK).


Pri pokretanju programa, program radi sigurnosti provjerava podatke korisnika.

U programu postoje veliki broj vrsta dokumenata, koje se kroz razne izvještaje mogu pratiti sintetički i analitički.

Slike modela se u program unose kroz formu napravljenu za to, a takođe imate mogućnost automtski unos svih artikala, ukoliko imate vašu bazu slika ili všeg dobavljača.

Šifrarnici su napravljeni da se kroz njih na lak način prolazi kroz pretrage, unose promjene i brisanje. Svaki šifrarnik može da se štampa.

Šifrarnik partnera je napravljen u obliku telefonskog imenika, tako da i osobe koje nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa knjigovodstvom mogu da ga koriste. Takvi podaci kasnije mogu da se koriste kao podaci o dobavljačima i kupcima, a da se ponovo ne unose.

Šifrarnik artikala je napravljen da može da zadovolji i najsloženije pretrage, statistike i ostal izvještaje koji se izvlače kako bi mogli Vam pomogli u donišenju odluke koje artikle da ponovo poručite od dobavljača.

Kroz dio za dnevnu obrade imate pristup svim dokumentima sa kojima svakodnevno radite.

 

 

 

 

 

Nastaviće se ...