PRENTIĆ

Možda Vam možemo pomoći da unaprijedite  postojeći biznis

Vještačenja

 • elektro - energetika • informatičko - tehnička struka

  • softver (operativni sistemi, antivirusi, poslovni sistemi, ...),
  • hardver (kompjuteri, štampači, kompjuterske komponente, ...),
  • instalacije računarskih mreža,
  • autorska prava na softverima,
  • baze podataka,
  • biometrijski sistemi
  •  i druga vještačenja iz oblasti informatičko - tehničke struke